Unitate și solidaritate! Uniunea Europeană trebuie să lupte unitar împotriva pandemiei

Pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai gravă amenințare cu care Uniunea Europeană s-a confruntat în întreaga ei istorie.  Amenințarea globală obligă la măsuri globale, izolarea nefiind o soluție pentru nicio țară din Uniunea Europeană. În aceste condiții, UE trebuie sa dea dovadă de solidaritate și să trateze amenințarea în mod unitar.

E nevoie de o restructurare a activității și de o suplimentare a sprijinului financiar pentru a combate pandemia.  Unde sunt reducerile de cheltuieli la nivelul instituțiilor europene? Trebuie să demonstrăm unitatea și solidaritatea tuturor țărilor UE la greu!

Acum putem face acest gest de recunoștință și sprijin pentru cei care sunt în prima linie: echipamente de protecție tuturor și bonusuri financiare de risc major unitar, pentru tot personalul sanitar din toate țările Uniunii Europene.

Mi-aș dori ca cetățenii europeni să fie tratați fără nicio discriminare, în oricare dintre țările membre ale Uniunii Europene, cu aceleași medicamentații, cu aceeași dăruire. Și mai trebuie să asigurăm același nivel de securitate și securizare, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți

E nevoie de sensibilizarea structurilor colective de conducere ale Uniunii Europene pentru a acționa unitar, pentru toți cetățenii UE.

România trebuie să propună UE acordarea unitară (aceiași valoare) a unui bonus pentru întreg personalul medical din prima linie! Asta da solidaritate și recunoștință! Mi-aș dori ca europarlamentarii români să susțină o asemenea abordare unitara!

Dacă am învățat că numai împreună putem reuși depăși criza, trebui să înțelegem că împreună înseamnă UE în totalitatea sa, cu toți cetățenii săi!