Activitate Parlamentara Externa

Funcţii ocupate în cadrul  Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (A.P.C.E.):

 • 22 ianuarie 2018 – presedinte al  Grupului Partidului Popular European
 • ianuarie 2016 – prezent: presedinte Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele membre APCE
 • martie 2009 -2016: preşedintele Delegaţiei Parlamentului României la APCE
 • ianuarie 2008 – ianuarie 2009: vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu, agricultură şi probleme locale şi regionale; raportor pe probleme de migraţie şi raportor pe probleme de migraţie
 • ianuarie 2006 – ianuarie 2008: vicepreşedinte al A.P.C.E. şi vicepreşedinte al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie

Membru în cadrul următoarelor Comisii şi subcomisii:

 • Comisia pentru probleme sociale, sănătate şi familie
 • Comisia pentru mediu, agricultură şi probleme locale şi regionale
 • Subcomisia pentru democraţie locală şi regională
 • Subcomisia pentru populaţie
 • Subcomisia pentru dezvoltare durabilă
 • Subcomisia pentru Premiul Europei

Raportor A.P.C.E. pe următoarele teme:

 • Activităţile Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei
 • Refugiații și migranții o țintă ușoară pentru trafic și exploatare
 • Managementul deşeurilor urbane solide
 • Realizarea creşterii economice şi a protecţiei sociale în Europa în era globalizării (Raportor de opinie al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie)
 • Situaţia persoanelor vârstnice în Europa (Raportor de opinie al Comisiei pentru migraţii, refugiaţi şi demografie)
 • Parlamentele unite în combaterea violenţei domestice împotriva femeilor: evaluarea campaniei la jumătatea perioadei de desfăşurare (Raportor de opinie al Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie)
 • Independenţa expertizei ştiinţifice
 • Implementarea instrumentelor juridice şi a altor instrumente eficiente în combaterea violenţei şi a altor forme de abuz şi exploatare a copilului
 • Activitate desfăşurată de Biroul A.P.C.E. şi Comisia permanentă în perioada 6 octombrie 2006 – 22 ianuarie 2007

Rapoarte, moţiuni pentru rezoluţii sau recomandări iniţiate:

 • Moţiuni pentru o Recomandare privind Protejarea Deltei Dunării
 • Moţiuni pentru o Recomandare privind Promovarea dialogului politic între Consiliul Europei şi vecina sa, China, privind valori sociale şi condiţii de muncă
 • Moţiune pentru o Rezoluţie privind Managementul deşeurilor urbane solide
 • Moţiune pentru o Rezoluţie privind Înfiinţarea unui Institut European pentru Avertizare Timpurie, Managementul şi Studiul Crizelor generate de Calamităţi Naturale